Om bloggen

Foto tatt av Amy Davies Roth, mars 2014.

Foto tatt av Amy Davies Roth, mars 2014.

Jeg er glad i å skrive, og skriver om de fleste temaer som opptar meg. Hverdagsstøy er min personlige blogg på norsk. Jeg har også en på engelsk som heter Purple Noize.

I hovedsak handler bloggen om temaer innenfor LHBT og innenfor vitenskap. Det er disse to temaene jeg jobber med til daglig. Jeg skriver også fra tid til annen i andre medier, og det ligger en oversikt over et utvalg av artikler og innlegg på portefølje-siden min.

Jeg er stipendiat i fysikk ved Universitetet i Oslo, og er aktiv i LHBT-bevegelsen LLH der jeg sitter i sentralstyret og er nestleder i LLH Oslo og Akershus. Jeg er også aktiv i kvinnepolitikk i SV, og er redaktør for bloggkollektivet skepchick.no.

I tillegg til dette så jobber jeg for tiden med en bok om kjønnsmangfold. Arbeidet med boken gjør at oppdateringer av bloggen dessverre er litt nedprioritert.

Kontaktinfo