Bilde av et norsk pass.

Norge får kjønnsnøytrale personnummer!

Skatteetaten har lenge jobbet med å utrede et nytt system for fødselsnummer i Norge. I dagens system består fødselsnummeret av 11 tall. De seks første er fødselsdatoen din, og deretter fem tall som utgjør personnummeret. De siste to sifrene i personnummeret er kontrollsifre, og de tre første inneholder informasjon om i hvilket århundre du er født, og det tredje av disse indikerer juridisk kjønn. Juridisk kjønn tildeles ved fødsel, og endres bare gjennom kastrering, en praksis som er sterkt kritisert.

Dagens system fra 1964 har et kapasitetsproblem fordi det er begrenset hvor mange personer som kan tildeles personnummer for en gitt fødselsdato. I dag er dette i underkant av 500 da antallet begrenses av det faktum at man må ta høyde for århundret. Dette antallet reduseres til i overkant av 300 i 2040. Dette blir et enda større problem etter 2054 når man går tom for mulige nye personnummer og må resirkulere gamle personnummer fra 1855. Det er altså nødvendig med et nytt system, og kapasiteten blir uansett et problem lenge før 2055.

I dag brukes oddetall i dette tredje sifferet for personer med juridisk kjønn «mann» og partall for personer med juridisk kjønn «kvinne». Systemer er altså låst til kun to kjønn. Også det nye løsninger som ble utredet baserte seg på kun to kjønn, noe som kommer tydelig frem i en rapport fra april 2013. Skatteetaten har senere blitt gjort oppmerksom på at det kunne være lurt å utrede et alternativ med kjønnsnøytrale personnummer også, og det ble gjort.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sendte tidligere i vår et innspill til Skatteetaten der de anbefalte kjønnsnøytrale personnummer og også tok med en del problemstillinger rundt bruken av kun to juridiske kjønn. Luca Espseth og jeg hadde på vegne av LLH et produktivt møte med Skatteetaten i mai. I dette møtet ba de oss om et skriftlig innspill. Vi utarbeidet et notat sammen med Line Halvorsrud fra Skeiv Ungdom og oversendte dem dette 30. mai.

Notatet

Notatet vårt fokuserte på det faktum at for de av oss som lever med en kjønnsidentitet og et kjønnsuttrykk som ikke samsvarer med det som personnummeret indikerer, så utleveres denne informasjonen (som må kunne anses for å være svært personlig for mange) til enhver som har tilgang til personnummeret vårt. Det vil si arbeidsgiver, potensielle arbeidsgivere, ethvert sted man bruker legitimasjon, frivillige organisasjoner som bruker personnummer til skattefradrag, og så videre.

Praksisen med kjønnet personnummer fører til at man må bytte dette ved korrigering av juridisk kjønn. Dette fører igjen til at medisinske journaler ikke lengre henger sammen, og en rekke andre større og mindre komplikasjoner. Størst av alt er det faktum at denne informasjonen kan være grunnlag for diskriminering og forskjellsbehandling.

I tillegg til alt dette låser et system som koder inn kjønn på denne måten oss til kun to juridiske kjønn. Samfunnet både nasjonalt og internasjonalt er på vei mot å anerkjenne mer enn to kjønn, og det ville være svært korttenkt å ekskludere den muligheten i Norge. Dette var allerede et tungtveiende argument for Skatteetaten da flere offentlige etater var bekymret for at de måtte lage et nytt system igjen senere.

Resultatet ble uansett at Skatteetaten nå går for kjønnsnøytrale personnummer, noe vi er svært glade for. Det er ett steg i riktig retning. Nå ligger veien åpen for å få flere juridiske kjønn. Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre i forhold til hvordan man tildeler juridisk kjønn, og på hvilket grunnlag man kan be om å få dette korrigert i Folkeregisteret. En ekspertgruppe jobber med dette overfor Helsedepartementet. Amnesty har også en pågående aksjon med krav om at John Jeanette skal få endre juridisk kjønn uten å gjennomgår den medisinske behandlingen som i dag kreves. Signer gjerne denne!

TV2 har laget en sak på nye personnummer med blant andre Luca og meg.

Bilde med lenke til TV2s nyhetssak.

 

Fremhevede innlegg

Kommentarer

  1. J sier:

    Er det ikke partall for kvinne og oddetall for menn?

    1. Veronica sier:

      Stemmer det ja. Rettet det opp nå. Takk! :)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *